Mikrobiološko življenje v tleh

tleh ključno vlogo. Mikrobi v tleh močno povečujejo rodovitnost tal, česar se na Zelenem pašniku močno zavedava in stremiva k njihovemu spodbujanju. Mikrobi v tleh so raznolika skupina organizmov, med katerimi je največ pozornosti usmerjene zlasti na bakterije in glive. Njihova vloga je ključna pri razgradnji organskih snovi, ki zagotavljajo hranila rastlinam, s čimer omogočajo njihovo rast in razvoj. Poleg tega mikrobi prispevajo k zdravju tal in rastlin ter pomagajo pri ohranjanju ravnotežja ekosistema. Najpogosteje izpostavljen proces, ki ga izvajajo mikrobi v tleh, je fiksacija dušika. Ta omogoča pretvorbo dušika iz zraka v obliko, ki je uporabna za rastline. Manj pa se govori o tem, da so mikrobi v tleh ključni tudi za zagotavljanje ostalih osnovnih hranil rastlinam, s čimer povečujejo produktivnost in zdravje rastlin. Poleg tega mikroorganizmi v tleh igrajo ključno vlogo pri razgradnji organskih odpadkov, kar prispeva k ohranjanju kakovosti tal in preprečuje onesnaževanje okolja.

Na regenerativnih kmetijah se osredotočamo na ohranjanje biotske raznovrstnosti v tleh in spodbujanje razvoja koristnih mikroorganizmov, ki prispevajo k zdravju tal in povečujejo odpornost rastlin na škodljive okoljske dejavnike, bolezni in škodljivce. Poleg tega spodbujamo uporabo naravnih metod za izboljšanje rodovitnosti tal, kot so kompostiranje, zeleno gnojenje in uporaba mikrobnih pripravkov (npr. kompostni čaji). S tem nadomeščamo potreba po sintetičnih gnojilih in pesticidih, ki negativno vplivajo na zdravje tal in okolja ter prispevajo k slabšanju stanja v ekosistemih. Pomembno je tudi, da se zavedamo povezave med zdravjem tal, kakovostjo hrane in zdravjem ljudi. Zdrava tla omogočajo pridelavo krepkih in s sekundarnimi metaboliti polnih rastlin, ki so vir hrane, ki je bogata z vitamini, minerali in drugimi hranili. Poleg tega lahko prisotnost koristnih mikroorganizmov v tleh prispeva k boljši prebavljivosti in absorpciji hranil iz hrane ter k povečanju odpornosti rastlin (in živali) na bolezni.

Na Zelenem pašniku “podzemno čredo”, kot rada imenujeva mikro in makroorganizme (da ne bomo pozabili deževnikov in drugih manj majhnih koristnih organizmov) v tleh spodbujamo s pašo živali, ki jo hranijo z iztrebki in gaženjem, z uporabo zastirk (v nasadu in na vrtu), s kompostnimi čaji in izcedmo vodo iz vermikomposta, nenazadnje pa s tem, da ne uporabljamo mineralnih gnojil in pesticidov, ki imajo nanjo negativen vpliv.